2024 dag 05

Marcus 1:12-15

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Leven in de wildernis, de woestijn.

Leven in de wildernis, de woestijn. Alleen maar leegte om je heen. Wat ging er door Jezus heen, die veertig dagen, de tijd van voorbereiding, van beproeving, een herhaling van wat er met zijn volk gebeurde voor ze het Beloofde land binnen konden gaan?

Ian Curtis, zanger van de Joy Division, heeft zijn eigen leegte. De tijd was ernaar, de jaren van Thatcher, grote werkeloosheid. Er was weinig toekomst, zeker voor jongeren. Curtis gaat op zoek naar het leven, hij laat zich raden door heiligen maar hun kennis is bij het oud vuil gezet, hij reist verder langs de kruizen van deze wereld, hij ziet de martelaren met het bloed van Christus op de huid, en zo gaat het maar door, een wereld van verlorenheid, mensen met tranen in de ogen.

Jezus wordt gediend door de engelen, hij komt uit de woestijn om zijn sobere verhaal te vertellen aan de wereld: Het Koninkrijk is dichtbij. Curtis, worstelend met voortdurende aanvallen van epilepsie, ziet geen Koninkrijk, hij neemt zijn eigen leven omdat de tijd waarin hij leeft, het lichaam waarin hij moet leven, hem te zwaar wordt.

Hoe kom je uit de wildernis? Hoe kun je ooit alle tranen drogen van alle mensen die in het verdomhoekje zitten? Jezus droogt hier en daar een traan en roept anderen op hem na te volgen en zo uit hun eigen leegte weg te trekken, op zoek naar dat Koninkrijk dat er maar niet wil komen en er toch is; op momenten dat mensen elkaar in solidariteit ontmoeten.

Albert Ferwerda

Marcus 1: 12-15

12Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen dienden Hem.

14Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. 15Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.