2024 dag 09

Bijbeltekst:Deuteronomium 16:18-22

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Eerlijke rechtspraak

Eerlijke rechtspraak en de waarde van onze rechtstaat: de laatste tijd gaat het hier vaak over. Terecht, zo stelt Transparancy International, want de laatste jaren zakt Nederland weg op de Internationale Corruptie Index. Nu zijn we zeker nog geen Bananenrepubliek, maar ondermijning van de rechterlijke macht begint veelal onzichtbaar ondergronds. Deuteronomium 16 kent de gevaren en benoemt wat nodig is voor eerlijke rechtspraak: zuivere rechtspraak door rechters en griffiers, die niet door bijv. steekpenningen worden beïnvloed en omgekocht. Naast deze aanstelling is het nodig dat ieder mens, elk burger, zijn eigen verantwoordelijkheid tegen willekeur inneemt: zoek het recht! En niets dan het recht! Ai, ga maar eens na deze weken hoe vatbaar jijzelf bent voor een beetje lichtvaardig met afspraken omgaan? Als niemand het ziet online op je telefoon tijdens het rijden? Bijna al je boodschappen gescand bij de zelfkassa? Niet alles opgeven bij je belastingaangifte? Deze tekst wil duidelijk maken: het rot begint al bij je eigen omgang met het recht.

Het lied vandaag laat de keerzijde van de tekst zien. In Lampedusa bezingt Diggy Dex de wanhopige poging van migranten om fort Europa te bereiken, vaak daarheen gebracht door niet al te eerlijke mensensmokkelaars. Een keten van onrecht die soms op zee eindigt: “ik ga het redden, ma. Zeg het maar niet tegen pa, dat ze hier zinken, voor Lampedusa…” 

Joost Schelling

Deuteronomium 16:18-22

Over rechters, koningen, priesters en profeten

18Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. 19U mag het recht niet schenden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken wijzen blind en veranderen eerlijke mensen in leugenaars. 20Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen.

21U mag naast het altaar dat u voor de HEER, uw God, gaat bouwen geen Asjerapaal of wat voor gewijde paal ook plaatsen, 22en ook geen gewijde steen, want de HEER, uw God, heeft daarvan een afschuw.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.