2024 dag 10

Bijbeltekst:Jesaja 1:10-17

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

God confronteert met onze mislukking

 Tjongejongejonge wat een rottekst. Heeft Jesaja niet wat beters te preken? We zullen zijn als Sodom en Gomorra: een uitgebrande, verwoeste en zielloze stad. Een Avdiivka, een Bachmoet. Waarom zegt God dat.

Alsof ik net al niet zwaar genoeg heb. Alsof ik niet genoeg te verwerken heb. Collega’s die uit teleurstelling vertrekken, mijn kerk die half in de mineur staat, ik die niet vrolijker wordt waardoor het thuis ook in een chagrijnig gezeur ontaard. Nou nou nou en dan om je oren geslagen te worden met Sodom en Gomorra, toe maar hoor. Ik kan nog meer verzinnen: het klimaat dat we verpesten en de oorlogen die we voeren. Sodom en Gomorra kunnen we zelf heel goed realiseren. Daar hebben we geen oordeel Gods voor nodig zeg.  Alsjeblieft hou op.

Zeg dat we het anders kunnen. Dat we niet zo hopeloos zijn. Zeg dat mensen naar God kunnen luisteren. Dat ze houden van beter. Zeg dat ik echt wel anders kan. Zeg dat. Jesaja. Dat moet ik horen. Have A Little Faith In Me. 

 

David Kroeze

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 1 | ‘Be the change!’

Jesaja roept namens God op tot een verandering, de gelovige mensen zijn volgens de profeet schijnheilig. Ze brengen God keurig allerlei offers, maar God is er helemaal klaar mee. Ga je handen wassen, vermijd kwaad en leer goed te doen is de opdracht. Christenen komen er in veel onderzoeken niet best vanaf. Een van de grootste obstakels om Jezus te gaan volgen volgens ongelovige mensen zijn: christenen.

In welke dingen zouden christenen volgens jou voorop moeten lopen als het gaat om een betere wereld? Wat betekent dit voor jou? 

Jesaja 1:10-17

10Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. 11Wat moet Ik met al jullie offers? – zegt de HEER. Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, van het vet van jullie kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer. 12En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? 13Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag. 14Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een afkeer, ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen. 15Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed! 16Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad 17en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.

 

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.