2024 dag 13

Bijbeltekst: Psalm 16

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Prachtig deze psalm, die een krachtig geloof in God laat horen. Je met hart en ziel overgeven aan God, dat klinkt uit deze psalm. Maar wie is God voor ons? Durven wij bij Hem te schuilen? Durven wij Hem te loven en te danken? Durven wij überhaupt nog in Hem te geloven? Het is in onze tijd allemaal niet meer vanzelfsprekend en soms wordt je zelfs voor gek verklaard als je zegt dat je gelooft in God en naar de kerk gaat. Maar stel dat God er een van ons was, hoe zou Hij er dan uitzien? Zouden wij dan dicht bij Hem durven komen?

In de popsong If God was one of us, komt God rakelings dichtbij. Hij wordt menselijk herkenbaar. Het lied gaat over verschillende aspecten van het geloof in een God die op mensen lijkt. Steeds worden er vragen gesteld die de luisteraar uitnodigen om na te denken over hoe jij je tot zo’n God zou kunnen verhouden. Zou je Gods gezicht willen zien, als zien betekende dat je zou moeten geloven in dingen als de hemel en in Jezus en de heiligen en alle profeten? God is groot, zodat wij bij Hem kunnen schuilen. God is goed, Hij wijst ons de weg.

Maroesjka Sleegers

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 13 | Mijn geluk

David zoekt zijn geluk bij God. Hij is de bron van zijn bestaan. In ons dagelijks leven mogen we ook genieten van wat ons is gegeven en God ervoor danken, dit doet David ook. Tegelijk erkent hij dat dit alles van God is en dat het uiteindelijk God is die de bron van goedheid en daarmee geluk in zijn leven vormt. Lees (voor jezelf) nog eens hardop vers 2: Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’

Voel je hartslag, besef dat je leeft. Voel de magie van het leven. Bedank de bron van ons bestaan – God, en doe vandaag iets waar je gelukkig van wordt!

Wat maakt jou gelukkig? Wat doe je, waar ben je, met wie? 

Psalm 16

1Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij U. 2Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven. 3Maar tot de goden in dit land, de machten die ik zo liefhad, zeg ik: 4‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 5HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, U houdt mijn lot in handen. 6Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 7Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 8Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 9Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 10U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 11U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.