2024 dag 16

Bijbeltekst: Johannes 3:1-3

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Nicodemus gaat op pad en op zoek

Jezus was een verteller, hij verpakte zijn boodschap in verhalen, vragen, voorbeelden. Er worden veel gesprekken gevoerd door hem en met hem. Niet allemaal aardig. Jezus wordt beproefd door de religieuze leiders. Nikodemus knoopt een gesprek aan met Jezus. Hij begint met een compliment: dat is de beste manier om een aanval in te zetten. ‘U moet wel van God komen’… 

Ik maak een sprong naar een ander gesprek met Jezus. Vier jonge muzikanten treffen elkaar in 1956 in een opname studio in Memphis. Ze hebben alle vier een andere stijl, maar ze delen twee dingen: dat ze platen opnemen bij Sam Phillips en dat ze in de kerk zijn opgegroeid. Ze kennen alle christelijke liedjes. Zo kennen ze ook Just a little talk with Jesus, geschreven door dominee Cleavant Derricks. Ze zetten het nummer in en geven er hun eigen rock and roll draai aan, want Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en Johnny Cash hebben iets in handen waar ze in geloven: met hart en ziel geven ze een draai aan de muziek van hun tijd. ‘Die moet wel van God gekomen zijn…’, denk ik daarbij. ‘Now let us have a little talk with Jesus Let us tell Him all about our troubles He will hear our faintest cry And He will answer by and by’. Laten we een gesprek met Jezus hebben, en over onze zorgen vertellen, Hij zal ons horen en antwoorden…

Welke vormen kan een gesprek met Jezus allemaal hebben?

Fred Omvlee

Johannes 3:1-3

1Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’ 3Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.