2024 dag 17

Bijbeltekst: Johannes 4:39-42

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

De Samaritaanse nodigt haar stadsgenoten uit

De Nederlandse zanger Tim Knol zingt openhartig over grote veranderingen in zijn leven. In een interview (te lezen op de website van KRONCRV) vertelt hij hoe hij het roer omgooide. Minder alcohol, minder cafébezoek, gezonder leven. Wie ook zo’n proces heeft doorgemaakt weet uit ervaring dat je daarvoor een knop moet omzetten bij jezelf. Een flinke uitdaging. Maar dan valt er ook een heel nieuw licht over je leven. Daarover zingt Tim Knol: ‘A whole new light’ (een heel nieuw licht).

Daarbij dacht ik aan het prachtige verhaal over de Samaritaanse vrouw bij een waterput. Er valt een heel nieuw licht over haar leven. Want er valt een heel nieuw licht over de man die zij ontmoet bij een waterput. Van vreemde Joodse man licht Hij op tot haar Messias. Jezus kijkt in haar hart. Laagje voor laagje breekt Hij de muur af die zij daaromheen gebouwd had. En dat was een hoge muur. Langzamerhand valt er een heel nieuw licht over haar leven. Ze opent haar hart en bloeit op. Het is Jezus die de knop omzet bij haar. Het is niet haar verdienste. Hij laat een heel nieuw licht over haar vallen. En zij ziet in Hem opeens zoveel meer dan alleen maar een vermoeide Joodse man.

En dat nieuwe licht valt niet alleen over deze vrouw. Ze deelt het met haar dorpsgenoten. Dat is onze roeping: ontvang het licht, laat een nieuw licht over je leven vallen, en deel dat licht.

Egbert Egberts

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 17 | ‘Bewogen worden om te bidden’

Nadat popartiest Sam Smith als ambassadeur van War Child met eigen ogen de gevolgen van oorlog in Irak had gezien, schreef hij het lied “Pray”. Sam ziet zichzelf niet als een gelovig mens, maar hij begint na deze ervaring met bidden: “I pray for a glimmer of hope.” Soms gebeuren er impactvolle dingen, waardoor het verlangen of de noodzaak om te bidden niet meer te negeren is.

In Johannes 4 heeft een Samaritaanse vrouw een life-changing ontmoeting met Jezus. Door haar enthousiaste verhaal raken andere inwoners van de stad ook geïnteresseerd in Hem. Nadat ze Jezus zelf ontmoeten, komen veel van hen tot geloof. Hun levens zijn voor altijd veranderd.

De vraag voor vandaag:

Wanneer werd jij overvallen door het verlangen om te bidden?

Johannes 4:39-42

39In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van mij.’ 40Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. 41Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; 42ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is.’

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.