2024 dag 20

Bijbeltekst: Psalm 19

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

 licht voor de ogen!

 Wat is Psalm 19 eigenlijk een mooie psalm. Ik kende hem helemaal niet volgens mij. Waar psalmen naar mijn mening nog wel eens een tikkeltje zwaarmoedig kunnen zijn, slaat David in Psalm 19 een heel andere toon aan! Het bruist, is groots in taalgebruik, en er worden prachtige beelden gebruikt! De theoloog in mij zou hem graag helemaal uit elkaar plukken voor je.

Maar als ik het kort samenvat, volgens mij gaat het over een stem zonder klank, dus een stem van stilte, het gaat over de wet/richtlijn van de Heer welke vreugde is voor het hart. Met als duidelijke boodschap: licht voor de ogen!

Ik hoor het zelf terug in het nieuwe liedje van Glen Faria en Tony Jr., Duizend Lichtjes.

Ik lijk af en toe verloren maar dat valt mee
Jij blijft met me wakker en je let op mij
Straks ga ik nog even met de wind mee
Ik ben altijd onderweg maar ik ben niet alleen
Want jouw ogen
Zijn duizend lichtjes daarboven
En ik zie ze geloof me
Een onderdeel van iets groters

Met al dit moois, wat David uitwerkt met prachtige voorbeelden, Glen Faria met het beeld van duizend lichtjes, komen we volgens mij uit bij de vraag die volgens mij daaronder ligt, wat David in Psalm 19 vers 12-15 uitwerkt: goed, we hebben dus al die verschillende stemmen om ons het licht voor de ogen te bieden, maar hoe klinkt dan onze stem?

René Coster

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 20 | ‘God heeft een hoge standaard’

De singer-songwriter David beseft hoe belangrijk Gods wet is, het zijn goddelijke instructies voor het goede leven. Maar het is soms wel moeilijk om aan die hoge standaard te voldoen. Je kunt soms wel eens jeuk krijgen van al die wetten en voorschriften uit de Bijbel. Geloven is toch meer dan het volgen van al die regeltjes en wetten?

Probeer Gods regels in acht te nemen. Maar besef ook dat je niets kunt doen waardoor God minder van je gaat houden. Andersom gaat het ook op: Er is echt niets dat je kunt doen waardoor God meer van je gaat houden.

De vraag voor vandaag:

David noemt God zijn rots en bevrijder (vers 15). Wie is God voor jou? Welke woorden zou jij kiezen?

Psalm 19

1Voor de koorleider. Een psalm van David.

2De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 3de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 4Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank.

5Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon: 6een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die juichend voortsnelt op zijn weg. 7Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen. 8De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen. 10Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.

11Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. 12Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 13Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. 14Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. 15Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.