2024 dag 22

Bijbeltekst:1 Korinthiërs 6:12-20

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

 Je lichaam een tempel 

We denken er vast allemaal wel eens aan onder de douche. Wat voor lichaam hebben we? Dan zien we ook waar we niet zo tevreden mee zijn: de plekken waar wat te veel vet zit of waar het niet zo mooi gevormd is. Maar daar gaat het hier in deze brief van Paulus niet echt om. Het gaat er meer om wat we met ons lichaam doen, wie we het laten aanraken, met wie we er intiem mee zijn. Ga er dus met respect mee om, want het lichaam is niet alleen van jezelf maar is verbonden met de gever God en ook met het lichaam van Jezus. En in ons lichaam ‘woont’ of ‘huist’ ook nog eens Gods Geest. Dus besef dat je niet van jezelf bent en handel daar dan ook naar en laat dat ook zien door eervol met je lichaam om te gaan. Laat het lichaam dan ook op een mooie en lovende manier zien! Dat gebeurt ook in de kunst op allerlei manieren in vele uitingen. Een vorm daarvan is de popmuziek-cultuur en dat zien we prachtig terug in de muziek en lichaamsbewegingen van Ed Sheeran met zijn danspartner in het nummer Thinking out loud. Het ‘hardop denken’ wordt hierin ook in het echt getoond in de bewegende beelden van man en vrouw. Neem me in je liefdevolle armen (take me into your loving arms) en dat zien we ook al dansend gebeuren. En leg je hoofd op mijn kloppend hart (Place your head on my beating heart) en ook dat gebeurt tijdens het dansen. Het is niet alleen een eerbewijs aan de liefde tussen beide partners, maar vooral ook door al hun prachtige dansende bewegingen en houdingen is het bovenal een ode aan het mannelijke en vrouwelijke lichaam. Op een leuke manier komt ook de gitaar in beeld. Er wordt immers gezongen als mijn handen de gitaar niet op dezelfde manier bespelen (when my hands don’t play the strings the same way) en we zien beiden liggend terwijl de vrouw haar been opheft en Ed het als een gitaar bespeelt…! Dat is respect en eerbied voor het lichaam dat hier zo puur met de liefde mee komt en er af en toe zelfs als een heilige tempel bovenuit stijgt!

Janos Schellevis

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 22 | ‘Echte liefde’

Er ging bij de mensen aan wie Paulus schrijft veel mis op het gebied van de liefde en seks. Herkenbaar toch? Denk maar aan porno, vreemdgaan of dingen die iemand tegen je wil in heeft gedaan. God wil het beste voor onze levens, daarom waarschuwt hij voor de risico’s van niet zuivere seks.

Bedenk maar: Het uitwisselen van naaktfoto’s kan heel spannend en opwindend zijn, maar wat gebeurt ermee wanneer je ruzie krijgt of je relatie stopt? Je lichaam is één van de meest waardevolle, maar ook kwetsbare dingen die je van God hebt gekregen.

Onthoudt: wat er ook is gebeurd – God blijft altijd van ons houden, je ziet dit bij Jezus, uit liefde offerde hij zelfs zijn leven voor jou en mij.

De vraag van vandaag:

Wie houdt er onvoorwaardelijk van jou, ondanks al je missstappen of gebreken?

p.s. vandaag 2 Popnummers

1 Korinthiërs 6:12-20

12U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13U zegt: ‘Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. 14God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal Hij ook ons opwekken. 15Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zouden we dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’ 17Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met Hem één geest. 18Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

 

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.