2024 dag 24

Bijbeltekst: Romeinen 12:1-3

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Je leven als een dankoffer

Vandaag was er niets bijzonders. Tussen het werk door was ik met mijn dochter op de trampoline. Bekende spelletjes doen. Stoeien waarbij we de rol van een dier aannemen. Ik was het gordeldier en de giraffe, zij de naaktslak en de walvis. Superleuk, maar soms moesten we overleggen, want we waren het oneens over de regels. Maar dat losten we op. Ik had ’s avonds een vergadering, en die verliep uiteindelijk prima. Het was een gewone dag, en zeker geen blauwe dag.

Ik vind het heerlijk als dingen gewoon mogen zijn. Als ik niet voel dat ik heel bijzondere prestaties moet leveren om ‘ermee door te kunnen’. En als ik niet voel dat mensen van alles van me vinden. Soms voel ik dat helaas wel zo. Dan is het nooit goed. Dat ligt ook aan mij, want het zit in mijn hoofd. En een ander voelt die druk misschien als uitdaging. Maar voor mij wordt het een blauwe dag, en ik zie er dan naar uit dat het weer gewoon kan zijn. Dat ik kan leven en geloven zoals bij mij past. Dan mag ik rust vinden bij God. Ik hoef dan niet te vechten. Er is Iemand bij me omdat ik dat even nodig heb. Iemand die niet – zoals Freek en Suzan zingen – vergeet wat Deze ooit gezegd heeft: Ik zal er Zijn. Die weet dat ik ook maar een gewoon en soms kwetsbaar mens ben. En zoals Paulus aangeeft dat je mag handelen zoals bij jou en je geloof past. Zo kan ik groeien. Ja dat is veel beter zo. Gewoon goed. En eigenlijk buitengewoon.

David Kroeze

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 24 | ‘Durf tegen de stroom in te gaan!’

Paulus schrijft aan de gelovigen in Rome: ‘Je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld.’ Het betekent zoveel als: durf tegen de stroom in te gaan, be the change! Christenen hebben hoop, ze geloven dat het beste nog moet komen. God gaat alle dingen nieuw maken en wij mogen daar nu al tekenen van laten zien.

Kortom: Ga niet te snel mee in de negatieve vibe die er soms kan zijn in ons land. In de song van vandaag roepen de zangers op om je koppie niet te laten hangen omdat het beste nog gaat komen.

De vraag voor vandaag is:

Geloof jij in een hoopvolle toekomst? Zo ja, Hoe laat jij aan de mensen om je heen zien dat er hoop is voor de toekomst?

Romeinen 12:1-3

Leef volgens de wil van God

1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

3Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. 

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.