2024 dag 27

Bijbeltekst: Psalm 122

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Just breathe

Een prachtig pelgrimslied van David. Je voelt door de hele psalm de emoties van de pelgrim die zijn doel bereikt heeft (in dit geval Jeruzalem). Je hebt lang gereisd en de reis was zeker niet zonder moeilijkheden en gevaren en dan sta je nu op je eindbestemming. Die prachtige stad, de heilige stad, de stad met de tempel, de stad van David! Je komt ogen en oren tekort en je bent op de plek waar je wilt zijn.

In Just Breathe bezingt Eddie Vedder, met die gloedvolle stem, voor mij dát gevoel, dat gevoel van tevredenheid met de plek waar je wilt zijn. Dat moment dat je samenvalt met de plek waar je hoort te zijn. De waardering voor wat je hebt in plaats van wat je niet hebt.

De wat raadselachtige tekst geeft mij ook de mogelijkheid om er een religieuze dimensie in te zien. In het refrein zingt hij over ‘schoon schip maken’ (“as I come clean”) met de behoefte om dan de nabijheid te weten van de Ander. Die Ander neemt niets, maar geeft alles (“nothin’ you would take, everythin’ you gave”). Laten we samen zijn en gewoon ademhalen. Zoals een pelgrim op adem komt als hij zijn doel bereikt heeft.

Wat doet jou momenteel op adem komen?

Dick Sluiter

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 27 | ‘Bidden om vrede’

De gebeurtenissen in Israël en de Gazastrook houden de hele wereld bezig. De beelden van kinderen tussen het puin en het verdriet van de families van de gegijzelde mensen laten niemand onberoerd. Psalm 122 roept ons op om te bidden voor de ‘vrede’ van Jeruzalem’, de hoofdstad van het heilige land, de stad die zowel voor Joden, christenen als moslims zoveel betekent.

Jaren geleden sloegen artiesten uit Amerika samen de handen ineen voor de hongersnood in Ethiopië. De boodschap is helder en telt nog steeds: Samen zijn we de wereld, kinderen van Gods grote familie, en die zorgen voor elkaar – toch?

De vraag voor vandaag is:

Vrede is niet vanzelfsprekend, zeker niet in dit gebied van de wereld. Neem de tijd om te bidden voor vrede en een periode van herstel voor al die mensen die fysiek en geestelijk gewond zijn geraakt in de strijd.

Psalm 122

1Een pelgrimslied van David.

Verheugd was ik toen men mij zei: ‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’ 2En nu staan onze voeten binnen je poorten, Jeruzalem. 3Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. 4Daar trekken de stammen naartoe, de stammen van de HEER, om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de HEER.

5Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. 6Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 7dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’ 8Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 9Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.