2024 dag 29

Bijbeltekst: Psalm 126

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

bij biddag

Florida 2009

Vanuit de donkere kerk lopen we in de vroege ochtend in een stoet naar de begraafplaats. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Het is eerste Paasdag. Op de begraafplaats genaamd ‘Gods akker’, zingen we paasliederen. Uit de bijbel wordt het verhaal van de opstanding van Jezus gelezen.

Sinds 1756 wordt dit jaarlijks gedaan door de Broederkerk in Zeist. Om zo hun overledenen te herdenken en Pasen te vieren. Gemis is daar, maar ook de hoop dat dat wat gezaaid is niet vergeefs is geweest en ooit weer tot leven zal komen.

Het lied van Joost Klein spreekt over de dood van zijn ouders. Aan het einde zingt hij;’Ik heb een steen verlegd, ondanks de regen’. Op deze biddag wordt er in diverse kerken gebeden voor het gewas en de arbeid. Een dag die ons helpt herinneren dat we afhankelijk zijn. Wij zijn een klein radartje binnen het grote geheel. Kwetsbaar en eindig hier op aarde. We kunnen stenen verleggen, of soms een steentje. Ondanks de regen of soms zelfs door de regen.

Soms zal het zaaien met tranen zijn  en zullen wij het resultaat van ons werk zien. Vaak zullen wij niet kunnen zien wat er voorkomt uit ons zaaien en het juichen niet meemaken. Zoals de ouders van Joost zijn zangcarrière niet hebben meegemaakt. Ben jij bereid om te zaaien, ook als je de vruchten niet zal zien? En welk steentje zou jij willen verleggen?

Charissa Meeuwenoord

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 29 | ‘Blijven doorgaan ondanks alles’

Joost Klein gaat voor ons naar het Eurovisie Songfestival. Joost heeft naast zijn feestnummers ook zwaardere songs, zoals ‘Florida 2009’. Het nummer gaat over de dood van zijn ouders. Aan het einde zingt hij; ’Ik heb een steen verlegd, ondanks de regen’.

Wij zijn een klein radertje binnen het grote geheel. Kwetsbaar en eindig hier op aarde. We kunnen stenen verleggen, of soms een steentje. Ondanks de regen of soms zelfs door de regen. Soms zal het zaaien met tranen zijn en zullen wij het resultaat van ons werk zien.

Vaak zullen wij niet kunnen zien wat er voorkomt uit ons zaaien en het juichen niet meemaken. Zoals de ouders van Joost zijn zangcarrière niet hebben meegemaakt.

De vraag voor vandaag:

Ben jij bereid om te zaaien, ook als je de vruchten niet zal zien? En welk steentje zou jij willen verleggen?

Psalm 126

1Een pelgrimslied.

 

Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, 2een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ 3Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.

4Keer ook nu ons lot, HEER, zoals U water doet weerkeren in de woestijn. 5Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. 6Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.