2024 dag 36

Bijbeltekst: Johannes 11:17-27

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

We zijn gemaakt om lief te hebben en te verliezen, zingt Ed Sheeran. Maar jij geeft me het gevoel dat mijn problemen een miljoen mijl ver weg zijn.

 Celestial – Ed Sheeran  

Het is bijna niet te geloven wat hier gebeurt. Dit gevoel is niet te bevatten. Dat je uit je ellende omhoog getrokken wordt, en dat je mijlen ver weg boven al je zorgen en verdriet komt. Zo’n ervaring dat je ver weg komt en opgaat in iets anders, iets beters. Een Vrij en Blij gevoel. Celestial- Hemels. Onvoorstelbaar.

We zijn gemaakt om lief te hebben en te verliezen, zingt Ed Sheeran. Maar jij geeft me het gevoel dat mijn problemen een miljoen mijl ver weg zijn.

Ook bij Jezus zie je dit gebeuren. De dood van Lazarus is ongekend verdrietig en Martha is boos. Het is eigenlijk niet te geloven en niet voor te stellen dat zij uit dit verlies kan komen. Toch wordt Martha eruit getrokken, omdat er iets anders en iets beters is. Het is niet te bevatten, bijna niet te geloven. Een einde aan zulk groot verlies.

Onverklaarbaar soms hoe mensen in hun verdriet toch weer hoop vinden en kracht om verder te gaan. Het is de 40 Dagen tijd op zijn best. Het is alsof Pasen al een beetje gebeurt: dat gevoel dat je problemen miljoenen mijlen ver weg zijn.

Ik denk aan mijn vader. 19 maart overleed hij, vier jaar geleden. Er is verdriet, het zal niet meer zo zijn zoals het was. Maar tegelijk is het ongelofelijk, dat ik ook vrede en rust ervaar.  Hemels. Ik zou eigenlijk niet weten hoe. Telkens als ik verdriet van mensen om mij heen zie, denk ik: dit gaat nooit over. Maar telkens zie ik ook hun veerkracht, hoop, troost en zie ik ze opstaan tot nieuwe liefde. Bijna niet te geloven wat hier gebeurt. Dit gevoel is niet te bevatten. Celestial.

 

David Kroeze

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 36 | ‘WAKE UP CALL’

Lazarus is dood, maar Jezus roept hem uit het graf. Hoe heftig! Stel je eens voor dat er halverwege een begrafenis iemand is die beveelt om de kist weer uit het graf omhoog te takelen. Bizar. Jezus roept Lazarus terug uit de dood, een wake-up call. Een onomkeerbare en ingewikkelde situatie verandert door Jezus stem, zelfs de dood moet hem gehoorzamen.

Een overleden iemand werd in vroeger tijden vaak in doeken en verbanden gewikkeld, denk aan de mummies. Wij zijn soms mummies. We raken verwikkeld in lastige dingen, en voelen ons bekneld. We zijn de controle kwijt zijn omdat iets ons ‘in de greep houdt.’ De woorden van Jezus (wake-up call) kunnen je dan helpen om weer controle te krijgen.

De vraag van vandaag

Welke dingen kunnen jou beknellen? Welke woorden (wake-up call) van Jezus brengen leven?

Johannes 11:17-27

17Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.