2024 dag 41

Bijbeltekst: Psalm 118:19-29

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

De dag van genezing is niet meer ver.

Gisteren was het Palmzondag – een feestelijke dag. Enthousiast werd Jezus als koning de stad binnengebracht en toegejuicht. Maar vandaag is het maandag. En wij weten dat met deze maandag de laatste week begint, de Stille Week. Ik vraag me onwillekeurig af hoe die enthousiaste menigte die Jezus toejuicht de dag erna beleefd heeft – deze maandag.

En nog maar een paar dagen, dan zal het vrijdag zijn. Goede Vrijdag. Het vuur van Palmpasen zal dan verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Geloof gaat over vertrouwen. Er was op zich niets mis met het enthousiasme van de menigte op Palmzondag. Maar vertrouwen is de kern van geloof. Dat blijkt op maandag, als het feest voorbij is. En al helemaal op vrijdag, als een heel ander soort dag aanbreekt. Palmpasen leek een hoogtepunt. Maar was het dat ook? Hoe diep zit ons enthousiasme? Zo diep, dat het ook vertrouwen is? Dat is de vraag voor deze maandag, aan het begin van de Stille Week.

Bill Fay zingt dat hij uitziet naar een ‘healing day’ – een dag van genezing. ‘Ain’t so far away, that healin’ day’ – de dag van genezing is niet meer ver. Uit deze teksten spreekt vertrouwen. Vertrouwen in een goede toekomst. Dat raakt aan de kern van ons geloof. Kun je vertrouwen dat straks Goede Vrijdag een dag van genezing zal zijn, en geen mislukking? En kun je dat vertrouwen voor jezelf vasthouden als in de wereld om je heen zoveel lijkt te mislukken? Blijft er het vertrouwen in jou dat Gods grote dag nog komen moet, ook als je twijfelt, ook op maandag?

Egbert Egberts

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 41 | ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt’

Schoonheid kan je zó verrassen waardoor je tegelijkertijd wil zingen én eerbiedig stil wil zijn. Denk aan een wandeling door de bergen, een bijzondere ontmoeting met een vriend/vriendin of het zien van een spelend lammetje. Een moment van verwondering, speciaal voor jou! In Psalm 118:23-24 staat: “Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.” De feel-good klassieker ‘Morning has broken’ uit 1931 zingt over de natuur, waarin God je als het ware een knipoog geeft.

Een opdracht voor vandaag:

Psalm 118 begint en eindigt met de woorden ‘Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Probeer vandaag je ogen goed open te houden om Gods aanwezigheid op te merken in de kleine ‘wonderen’ van deze dag.

Psalm 118:19-29

19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven. 20Dit is de poort die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen. 21Ik wil U loven omdat U antwoordde en mij redding bracht. 22De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. 23Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen. 24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.

25Ach HEER, red ons toch, HEER, geef ons voorspoed. 26Gezegend wie komt in de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. 27De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de hoorns van het altaar. 28U bent mijn God, U zal ik loven, hoog zal ik U prijzen, mijn God. 29Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.

 

 

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.