2024 dag 43

Bijbeltekst: Johannes 13:1-15

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Voetwassing  


 

Get on your Feet – Gloria Estefan

Ik voel me inmiddels veel beter; de zenuwontsteking in mijn gezicht bepaald niet meer mijn dagelijks ritme en er zijn steeds meer momenten dat de zenuwprikkels mij niet meer plagen. Ik luister vandaag naar “Get on Your Feet” van de Cubaans/Amerikaanse singer/songwriter Gloria Estefan; een vrouw met een bijzonder levensverhaal. Ze doet me denken aan de vrouwen die Jezus volgden….Het onderzoeken van de waarde van een popsong brengt vaak nieuwe en onverwachte inzichten.

“Get on your Feet” past ook heel goed bij het bijbel-verhaal van deze dag in Johannes 13, over de voetwassing van de discipelen door Jezus. Hij zegt in vers 15: Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Hij stuurt zijn discipelen de wereld in, met een opdracht.

Zoals zo vaak moest Jezus voorbeelden geven om zijn leerlingen te laten zien wat hij bedoelde. Hij moest het uitbeelden; Jezus was voor hen een zeer creatieve leraar die steeds opnieuw hoofdstukken aan het leerboek toevoegde.

Ik weet natuurlijk niet of Gloria Estefan aan Jezus dacht toen ze de tekst schreef van “Get on your Feet” maar creatief is de tekst wel. Ik begrijp ook waarom ik me beter voel als ik naar de muziek luister en de tekst tot me door laat dringen.  Neem bijvoorbeeld het refrein:

Sta op!
Sta op en laat het gebeuren

Sta op!
Sta op en onderneem actie

Sta op!
Stop niet voordat het voorbij is

Sta op!
Het gewicht is van je schouder

Herken jij Jezus ook in deze tekst?

Anton van Dijken

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 43 | ‘De voetwassing’

Echte leiders dienen, ze willen het leven van anderen beter maken. Jezus is het ultieme voorbeeld van een leider die zijn volgelingen dient. Hij wast ze de voeten – gaat door de knieën om de ander te verzorgen.

Hij is er voor zijn broeders en zusters, hij gaat voor hen door het vuur – zelfs als dit betekent dat er bloed gaat vloeien.

De vraag voor vandaag:

Welke vriend of vriendin heeft jou op dit moment nodig? Bedenk een mooie verrassing waarin je zorg voor de ander tot uiting komt!

Johannes 13:1-15

Jezus wast de voeten van de leerlingen

1Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. 3Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. 6Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.’ 9‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.

12Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. 14Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.