Dag 21

Bijbeltekst: Johannes 6: 1-15

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?” 

Het wonder van de broodvermenigvuldiging komen we in elk evangelie tegen, maar in de versie van Johannes is er een belangrijke plek ingeruimd voor de jongen die de 5 broden en 2 vissen aandraagt. Hij lijkt er wel in te geloven. Twijfel bij Andreas: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ (vers 9)

Het is hier de actie en het vertrouwen van de jongen dat dit wonder op gang brengt. En de leerlingen moeten worden overtuigd dat deze kleine bijdrage genoeg zal zijn voor het teken dat Jezus ermee zal doen. Een overvloedige maaltijd voor iedereen. 

In het lied ‘Hall of fame’ van The Script ft. will.i.am wordt eenzelfde vertrouwen in mensen gelegd, in het bijzonder een nieuwe generatie. 

Welke plek wil jij innemen in het verhaal van het Koninkrijk van God?

Be believers, be leaders
Be astronauts, be champions
Be truth-seekers
Be students, be teachers
Be politicians, be preachers