Dag 23

Bijbeltekst: Johannes 6: 52-71

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’” 

Na een duidelijk teken en bijbehorende uitleg van Jezus dat Hij de belichaming is van Gods woord, is het de vraag: wat doe jij met die kennis? In deze passage zien we de worsteling van zijn leerlingen. Niet te snel doorlezen of bedenken wat we met Pasen zullen vieren. Hier staan de leerlingen op een kruispunt. Gaan ze verder mee of haken ze af? Kun je leven met de onzekerheid van het vervolg?

Geloven heeft meer te maken met overgave en vertrouwen dan met zeker weten of alles begrijpen. Hoewel de twaalf nauwelijks kunnen bevatten, wat hen in het vervolg te wachten zal staan, stappen ze in het avontuur met Jezus. Zo geven ze gestalte aan de samensmelting waar Jezus over spreekt: lichaam eten en bloed drinken, die zal in Mij blijven en Ik in hem (vers 56). 

In het prachtige nummer ‘Cold little heart’ van Michael Kiwanuka zien we de worsteling van iemand die zich helemaal aan de liefde probeert te geven, maar nog niet weet of hij daar sterk genoeg voor zal zijn. Deze eerlijke woorden zijn het waard om op ons in te laten werken, zeker in deze 40dagentijd. Wat hebben wij zelf nodig om vol overgave in de weg van het geloof te stappen? Kennen we onze eigen koude hart? En wat hebben we vervolgens van God aan warmte en vertrouwen nodig om deze weg toch te gaan?

In my heart, in this cold heart
I can live or I can die
I believe if I just try
You believe in you and I

Maybe this time I can be strong
But since I know who I am
I’m probably wrong
Maybe this time I can go far
Thinking about where I’ve been
Ain’t helping me start