Dag 24

Bijbeltekst: Johannes 7: 37-53

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, 44en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets.” 

Run to the water and find me there
Burnt to the core, but not broken.

Jezus belooft op Loofhutten dag de vervulling te zijn van de belofte naar water voor iedereen. “Laat wie dorst heeft, bij Mij komen en drinken!”, het zijn bekende profetische woorden (zoals bij de profeet Jesaja), wijzend op een tijd waarin God zijn volk zal helen. Zoals God eens zijn volk door de woestijn en de droogte naar beloofd land geleid heeft, zo zal Jezus zijn mensen innerlijke heling brengen. Zoals een paar dagen geleden Jezus het brood was, zo is hij nu het levende water. De vervulling van alles waar het volk vanuit wet en profeten op mocht hopen.

In het nummer ‘run to the water’ van de rockgroep Live wordt de gang naar het water bezongen. Water als symbool van vernieuwing en herstel, van reiniging en bron van kracht. Zanger Ed Kowalczyk ziet het water als essentieel in ons bestaan. Beeld om werkelijk een te worden, voorbij aan verschillen en ego’s. Dat laatste is in deze tekst ver te zoeken, want wat als een feest begon, eindigt in een schisma onder zijn toehoorders (vers 43). 

Vraag voor vandaag: Wat moet er bij jou nog worden weggenomen om je helemaal aan het water van Jezus te kunnen geven?