Dag 25

Bijbeltekst: Jesaja 25: 6-12

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,” 

Een geweldig visioen reikt de profeet Jesaja ons vandaag aan. Een maaltijd voor alle volken. Pasen breekt al even door. God die zelf de relaties met zijn mensen herstelt. En wij? Wij mogen aanzitten en genieten van die prachtige belofte en dag.

Bij deze scène past een lied dat inzet op een idyllische setting, bijvoorbeeld zoals Lou Reed dat voor zich ziet. Een prachtige dag in Central Park samen met zijn verloofde. Genieten van alles wat de omgeving en goede leven je te bieden heeft. Het lied ‘Perfect day’ is een ware evergreen geworden, inclusief bijbehorende speculaties over dit lied. Geregeld is gewezen op een link naar Lou’s drugsverslaving, hoewel hij dat zelf altijd ontkend heeft.

Misschien is het einde van zijn lied wel veelzeggend voor hoe het bij ons werkt.
Je krijgt hier wat je zelf gezaaid hebt. Dan zijn de woorden van Jesaja 25 vol van belofte, want niet wat wij zelf gezaaid hebben zal bepalen wat we oogsten. De Heer richt zelf zijn maaltijd aan en wil ons nodigen. Die belofte mag ons inspireren om in deze tijd daarvan alvast te zaaien, naar eenieder die daarvoor ontvankelijk is.

Oh, it’s such a perfect day
I’m glad I spent it with you
Oh, such a perfect day
You just keep me hanging on
You’re going to reap just what you sow