Dag 26

Bijbeltekst: Lukas 15: 11-32

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Zijn vader zei tegen hem: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.” 

Het verhaal van de verloren zoon… Wat die jongste zoon vraagt is nogal wat. Door de erfenis te vragen verklaart hij zijn Vader eigenlijk dood. Hij koos ervoor om de wereld te zien en alles te doen wat verboden was. Hij verloor de wereld en keerde weer terug. Hoe bijzonder: zijn vader ontving hem met open armen! De oudste zoon werd jaloers en had niet door hoeveel hij had. Door te zijn bij zijn vader had hij meer dan de wereld hem kon geven.

In welke zoon herken jij je het meest? Ik vind het prachtig om te weten dat God ons met open armen ontvangt. Dit lied geeft voor mij woorden en klanken om daarop te antwoorden en tegen God te zeggen:

You are my universe.
I just want to put you first.

En als het om Gods schepping gaat:

in the night, I lie and look up at you.
When the morning comes, I watch you rise.

Luister vandaag eens naar dit lied. Kun jij deze tekst als een Psalm naar God zingen?

Waar ben jij in de wereld naar op zoek? Zoek je het in een losbandig leven? Of ben je zo dicht bij de Vader dat je dat niet eens meer doorhebt?