40dagen Heilige Herrie dag 37


Lezen: Romeinen 12: 9-21

Overwin het kwade door het goede

Overwin het kwade door het goede, zegt Paulus. Als we de eerste verzen lezen dan zijn we blij met zoveel drang naar goedheid. Het is heerlijk om naar te verlangen dat alles zó liefdevol loopt als…

Artiest en lied gekozen bij deze overdenking: Lenny Kravits – Let Love rule

Lees en luister verder op de website

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.