Dag 1

Bijbeltekst: Mattheüs 6: 1-13

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Vers 9 –  Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden.” 

Mary weet waar ze het moet zoeken, bij haar Vader. Hello Father is een gebed om wijsheid, een verzoek om kracht en last but not least is het een ode aan de grond van haar bestaan. God staat in het centrum. Mary heiligt de naam. 

“Hello father, it’s your daughter
Need your wisdom, drinking water
Need your wisdom, understanding
Can’t live without your love, oh, oh

Hello father (father), thank you so much (so much)
I’m so grateful (grateful), for all your love
I’m so grateful for your love, it’s enough God
I need you, only you, Lord, yeah, yeah.”

Neem vandaag de tijd om de 40 dagen Heilige Herrie te starten. Lees het gebed uit Matteüs 6 hardop als de start van je muzikale pelgrimage.