Dag 11

Bijbeltekst: Jesaja 56

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’” 

Wat zijn goede mensen? Zijn dat mensen die keurig naar de kerk gaan? Dat zou kunnen. Maar naar de kerk gaan is geen garantie, natuurlijk, dat iemand ook goed is. Veel mensen willen of durven niet naar de kerk, want ze denken dat ze daar niet horen. Terwijl de woorden van de Bijbel bedoeld zijn voor alle mensen, juist voor hen die moeite hebben met wat zij hebben gedaan. Johnny Cash voelt zich horen bij die ‘outlaws’, mensen die zich buiten de wet hebben geplaatst. Zoals hij zelf zingt over waarom hij altijd zwarte kleren draagt:

I wear the black for the poor and the beaten down
Livin’ in the hopeless, hungry side of town
I wear it for the prisoner who is long paid for his crime
But is there because he’s a victim of the times
I wear the black for those who’ve never read
Or listened to the words that Jesus said
About the road to happiness through love and charity
Why, you’d think He’s talking straight to you and me

‘Ik draag het zwart voor de armen en voor degenen die verslagen zijn, in de hopeloze, arme kan van de stad, voor de gevangene die allang betaald heeft voor zijn misdaad voor degenen die nooit hebben gelezen of gehoord wat Jezus heeft gezegd’.

Er is hoop voor iedereen, juist voor degenen die niet keurig in de kerk zitten…