Dag 12

Bijbeltekst: Lucas 9: 28-36

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

“‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem’, zegt een stem uit de hemel.” 

Wie is Jezus, zoon van Maria en van de Heilige Geest. De mensenzoon noemt hij zich zelf. Hij is een beeld van zijn Vader. Wij allemaal zijn gemaakt naar het beeld van God. Lijk jij op je vader of moeder? Heb je wel eens nagegaan welke trekken je van wie hebt? Of zit je juist met grote vragen omdat je niet weet wie je vader of moeder is? De zoektochten van mensen die geadopteerd zijn, kunnen een leven lang duren. Want we willen weten wat er in onze genen zit. Dan weten we beter waarom we dingen doen die we doen, of waarom we ze doen. Snelle is een zoon die naar zijn vader kijkt: ‘Hé pa, je zit vast in m’n bloed En ik vind net als jij waarschijnlijk, mezelf nooit goed genoeg.

Hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp
Dat ik ben geworden wie ik hoor te zijn
Ik doe net alsof, ik bedoel het zo goed
Maar waar de tijd niets aan veranderd
Is wat er zit in m’n bloed

We hebben in onze genen en in de verhalen meegekregen wie we zijn. En gaandeweg ons leven laten we zien wie we zijn, zoals Jezus liet zien wie hij was op zijn weg.