Dag 13

Bijbeltekst: Johannes 3: 1-13

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God” 

Midden in de nacht komt Nicodemus, één van de Joodse leiders, bij Jezus om met hem te praten. Hij heeft over Jezus gehoord en misschien wat dingen van Jezus gezien. Het roept bij hem vragen op. Hoe zit het nu met die Jezus? Is het een leraar die van God gekomen is? En als dat zo is, wat betekent dat dan voor mij?  Nicodemus wil er in alle rust over praten. Daarom komt hij midden in de nacht. Zonder pottenkijkers, zonder omstanders die zich er mee bemoeien.
Samen praten, alle tijd. Joe Buck zingt erover:

It’s in the way you take time
Come rain or come shine
In the light of the day break, in the dark of the night
You don’t have to tell me, you don’t have to call
Just know that my door is always open
For you

Jezus neemt alle tijd voor een goed gesprek met Nicodemus. Het is de tijd en de aandacht van Jezus, voor de ander, ook voor mij, die me raakt.