Dag 14

Bijbeltekst: Johannes 3: 14-21

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” 

Het was één van de eerste teksten in de Bijbel, die ik als tiener onderstreepte. Een kern-tekst. Het is de liefde van God die centraal staat. Het is de liefde die heelt en redding brengt. God is liefde.

In de praktijk valt het echter niet altijd mee om in de liefde te blijven geloven. Zeker niet wanneer je te maken krijgt met tegenslag in het leven. Een ziekte, een relatiecrisis, ontslag van je werk of geldproblemen. Het is soms hartverscheurend wat er in een leven kan gebeuren. Zoveel verdriet, pijn en lijden. Om dan te kunnen blijven vertrouwen in een goede afloop, in een goede toekomst. Dat is niet altijd gemakkelijk. Wat helpt is een mooi liedje, over vertrouwen in de liefde.

Zolang de lente maar blijft komen
en dan de zomer, en dan de herfst
En als de winter maar blijft dromen
van nieuwe bladeren aan de bomen
Zolang de maan gewoon blijft zorgen
voor ’t zilveren licht en eb en vloed
En als die liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed