Dag 15

Bijbeltekst: Johannes 4: 1-14

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Vandaag gaat Jezus weer in gesprek. Met een vrouw deze keer, bij een waterbron. Het wordt een heel bijzonder gesprek. Het gaat over water en over levend water. Water is een eerste levensbehoefte, het is ook een symbool voor diepgang en zingeving in je leven. Jezus daagt de vrouw bij de bron uit om na te denken over de vraag wat voor haar een bron van levend water is.

‘Shallow’, een song van Lady Gaga en Bradley Cooper, is een gesprek tussen twee mensen over precies die vraag. Uit welke bron put jij, wat is voor jouw water dat leven geeft?

Tell me somethin’, girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

Vertel mij eens, meisje, ben je gelukkig in deze moderne wereld?
Of wil je meer, ben je op zoek naar iets anders?

Tell me something, boy
Aren’t you tired tryin’ to fill that void?
Or do you need more?
Ain’t it hard keepin’ it so hardcore?

Vertel mij eens, jongen,  wordt je niet doodmoe van het vullen van die leegte?
Of wil je meer, is het niet moeilijk je zo zelfverzekerd voor te doen?  

Duik eens dieper, onder de oppervlakte van de oppervlakkigheden. Ga op zoek naar wat er werkelijk toe doet. Liefde, vrede, verbinding. Levend water.