Dag 16

Bijbeltekst: Lucas 19: 1-10

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.” 

Bij het lezen van deze tekst moest ik meteen denken aan “Piano Man” van Billy Joël. Billy neemt ons in dit lied mee naar het café waar hij werkt als entertainer. Gaandeweg ontdek je zijn betekenis en welke waarde de “Piano Man” vertegenwoordigd. Brengt hij alleen geld in het laatje of is er toch nog iets meer?

Hij zingt:
“It’s a pretty good crowd for a Saturday
And the manager gives me a smile
‘Cause he knows that it’s me they’ve been comin’ to see
To forget about life for a while”.

Vertaling:
“Er zijn veel mensen op deze zaterdagavond
de baas lacht naar mij omdat hij weet dat ik degene ben waarvoor ze komen om het echte leven voor even te vergeten”

Met andere woorden: de “piano man” zit daar puur voor het geld. Tegelijkertijd als je naar hem luistert, merk je zijn enthousiasme en voel je dat hij geniet van de mensen die het café binnen lopen.
Zijn pianospel maakt dat de mensen zich welkom voelen; het straalt gastvrijheid uit en om die reden heeft zijn aanwezigheid geestelijke waarde en zit hij daar dus voor meer dan alleen “puur voor het geld” want hij zingt ook:

“He says, “Bill, I believe this is killing me”
As a smile ran away from his face
“Well, I’m sure that I could be a movie star
If I could get out of this place”

Vertaling:
“Hij zegt: “Bill, ik ga hier nog eens aan kapot…”terwijl de lach van zijn gezicht verdwijnt…”Ik weet zeker dat ik een filmster zou kunnen zijn, als ik hier weg zou kunnen komen”

De mensen nemen hem in vertrouwen en delen hun geheimen met hem. Het valt op dat ze hem Bill noemen, bij de voornaam. Dat heeft iets intiems. Iets van vriendschap. Delen wat je bezighoudt, in vertrouwen dat het goed en helend voor je is.

Op wie lijkt Billy eigenlijk: Zacheüs of Jezus?

Anton van Dijken

Lucas 19: 1-10

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ 

6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ 9Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.