Dag 16

Bijbeltekst: Johannes 4: 15-26

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.” 

Jezus spreekt met een vrouw bij een bron over water. Water heeft hier de symbolische betekenis van diepgang en zingeving in het leven. Levend water, wordt dat genoemd. Het is bij Jezus te vinden.
Maar dit is ook gewoon een gesprek tussen twee mensen die water nodig hebben, om hun dorst te lessen. Behoefte aan water is universeel.

In ons land is er water in overvloed. We staan er niet bij stil hoe bijzonder het eigenlijk is dat we elke dag meer dan voldoende fris water uit de kraan kunnen tappen. Behalve om te drinken en in te koken gebruiken we ons goede drinkwater zelfs om de WC te spoelen, de auto te wassen en in de zomer de tuin te besproeien. Zonde eigenlijk, als je je realiseert dat er op de wereld nog steeds te veel mensen geen directe toegang hebben tot schoon drinkwater.

Vandaag een muzikaal pleidooi, van Davina Michelle, om water te delen, wereldwijd.

Why don’t we share our sweet, sweet water?
What if the thirsty one was your own son or daughter?
Why don’t we care a little longer?
We only worry for a day then stop to bother