Dag 17

Bijbeltekst: Johannes 4: 31-40

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!” 

Je kunt in het leven heel druk zijn met later.

“Later als ik groot ben, dan…. “
“Later als ik rijk ben, dan…”
“Later als ik tijd heb, dan…”

Je focus ligt zozeer op de toekomst, dat je vergeet om nu te leven.

De leerlingen van Jezus verwachten in de toekomst te kunnen oogsten. Maar Jezus zegt, met zoveel woorden, vergeet die toekomst, kijk nu om je heen. Want nu al, is er veel te oogsten.

De velden zijn rijp voor de oogst. ‘De velden zijn wit om te oogsten’, vertaalde een oudere Bijbelvertaling. ‘Fields of gold’, moest ik meteen aan denken.

 De song ‘Fields of gold’ is een trip terug in de tijd. De zangeres roept een beeld op van het verleden toen ze met haar geliefde tussen de gouden korenvelden liep. Het is een mooie, liefdevolle herinnering.

 

Jezus wijst ons er echter vandaag op dat het leven niet in het verleden geleefd wordt, ook niet in de toekomst. Kijk vandaag om je heen. Wat is er vandaag voor jou om te oogsten? Geniet ervan en vier het.