Dag 18

Bijbeltekst: Jesaja 55

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Voor vandaag staat er een prachtige Bijbeltekst op het rooster.
De profeet Jesaja vertelt ons over Gods belofte voor de mensen.

 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.

In Gods nieuwe wereld is er genoeg voor iedereen. Wat een feest zal dat zijn.
Zelfs de natuur doet volop mee.

 Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.

 Gods toekomst is iets om van harte naar uit te kijken. Misschien zie je zelf ook mogelijkheden om er aan mee te werken. Kleine stapjes te zetten richting recht en vrede, zorg voor mens, dier en natuur, een samenleving waarin iedereen volop mee kan doen.

 Gods nieuwe toekomst staat nog uit. Maar soms, op een mooie lentedag. Dan heb ik het gevoel dat het al een beetje begonnen is. Maarten van Roozendaal bezingt precies wat ik bedoel. Dit loflied op de schepping wakkert in mij de verwachting van Gods nieuwe toekomst aan.

 Ach zie de lammeren nou toch lurken
Aan hun vers geschoren moeders
En hoe de jonge zwanen
Donzen in de zachte sloot

En hoe de zwoele wind de wolken waait
Tot pasgewassen luchten
Kan iets mooier dan het mooi is
Kan iets groter zijn, dan groot. 

Mooi, mooi, het is om te janken zo mooi