Dag 19

Bijbeltekst: Lucas 13: 1-9

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

“Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen.” 

Er is een vreselijk ongeluk gebeurd in Siloam. Er is een toren ingestort en daarbij zijn 18 mensen verongelukt. “Hoe kon dit gebeuren!” vragen de mensen zich af. “Zijn deze 18 verongelukt omdat ze schuldiger waren dan andere mensen die in Jeruzalem wonen?”

Een eeuwenoude en tegelijk actuele vraag. Waarom worden sommige mensen door ongeluk getroffen? Hebben ze dat misschien over zichzelf afgeroepen? Zijn ze er zelf schuldig aan?

“Welnee” zegt Jezus. “Zeker niet!”. Er is geen direct verband tussen een verkeerde levenswijze en ongeluk dat je overkomt. Ongeluk en ziekte kunnen mensen die het goede doen ook treffen. Zo is het leven.

Maar dat betekent niet dat je er dus maar op los kunt leven. Als je oneerlijk bent, een ander misbruikt of kleineert, dan zit je op een doodlopende weg.  

Kom tot inkeer! Bewandel de weg van liefde en recht, wees eerlijk en barmhartig. Dan leef je een vrij en gelukkig leven.

De Eeuwige is niet uit op jouw ongeluk, Hij geeft je keer op keer een nieuwe kans om het goede te doen.

“Kom tot inkeer als je op de verkeerde weg zit,” zegt Jezus. Dat is niet een gemakkelijke opdracht. 

Want ‘sorry’ is zo ongeveer het aller moeilijkste woord om uit te spreken.