Dag 2

Bijbeltekst: Psalm 51: 1-14

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Vers 12 – Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig” 

David heeft de blues. De muziek van Mister Slowhand (Eric Clapton) ligt op de platenspeler terwijl de koning vertwijfeld naar buiten staart. Hij weet donders goed dat hij vergeving nodig heeft. Door zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag, zijn verkeerd omgaan met macht heeft hij dood en verderf gezaaid. David erkent zijn schuld, gaat door de knieën. Schuldbewust vraagt hij om een nieuwe kans. Een schone lei, een vernieuwde geest. 

“Lord, have mercy,
Lord, have mercy on me,
Lord, have mercy,
Lord, have mercy on me.
Well, if I’ve done somebody wrong, Lord
Have mercy, if you please.

I used to have plenty of money.
The finest clothes in town.
But bad luck and trouble overtaken me.
Bound to get me down.”

Het is tijd voor een grote schoonmaak. Neem vandaag de tijd om je zonden op te biechten en te vragen: Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.