Dag 20

Bijbeltekst: Johannes 5: 19-29

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles zien, wat Hij doet” 

Jezus komt uit een goed nest, zou je kunnen stellen. Ik hoop dat dit ook voor jou geldt. Want een warme band met je ouder(s) of opvoeder(s) kan zeer waardevol zijn. En als die band goed is, dan kun je elkaar soms ook een spiegel voorhouden. Door die spiegel krijg je nog scherper zicht op wie je bent (geworden). Die spiegel kan je dankbaar stemmen over wat je van huis uit ontvangen hebt. Jezus is zich daarvan doordrongen. De Zoon en de Vader zijn één. Zie je de Vader, dan zie je de Zoon. Zie je de Zoon, dan duikt daarachter de Vader op. Zo wil Jezus duidelijk maken wat het betekent om Gods woord te doen. Woord en daad, Zoon en Vader, ze vallen samen.

Over de bijzondere band tussen vader en zoon schreef Alain Clark een prachtig nummer. Over vaderschap en vriendschap. Dane, de vader van Alain werd grootgebracht door zijn moeder. “Ik weet dat mijn vader zich daarom soms afvraagt of hij alles wel doet op de manier waarop ik hoop dat hij dat als vader zou doen”, legt Alain uit. Alain Clark: “Het is een liedje dat ik later zelf aan mijn kinderen hoop te laten horen.”

Wat is voor jou zo belangrijk, dat je hoopt dat de volgende generatie er ook mee doorgaat? Wat hoop jij in dit leven door te geven? 
Misschien is jouw ouderrelatie niet zo warm als bij Alain Clark, wat doet dat met jou? Durf deze pijn en gedachten in het gebed bij jouw hemelse Vader te brengen.

Every time I look at you. I see myself.
I’m so proud of you.
For you help make me what I am.
A better man.
I’m just so proud of you.