Dag 22

Bijbeltekst: Lucas 14: 12-15

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen.’” 

“One Moment in Time” van Whitney Houston roept grootse gedachten op bij mij. Niet alleen vanwege de titel: Geef mij een moment in de tijd, maar ook die enorme krachtige stem die Whitney had, roept iets op van onoverwinnelijkheid. Het is ook niet zo raar dat juist dit lied sterk verbonden was aan de Olympische Spelen van 1988 in Los Angeles. Wist je trouwens dat Los Angeles ook wel “City of Angels” (stad van Engelen) wordt genoemd?

De tekst uit Lucas geeft te denken: stel nou eens dat jij ooit een Olympische medaille zou winnen…wie nodigen we dan uit op het feestmaal?

Whitney zingt:
“I’m only one
But not alone
My finest day
Is yet unknown”

Vertaling:
“Ik ben er maar één
Maar ik ben niet alleen
Mijn beste dag
Moet nog komen”

Deze woorden raken mij omdat ze voor mij iets zeggen over het feit dat ik keuzes moet maken in mijn leven, maar ik hoef dat niet alleen te doen. Mijn beste dag moet nog komen. Dat moment in de tijd komt ook voor mij.

Even terug naar de Stad van de Engelen. Los Angeles is vooral bekend van glitter, glamour, Hollywood, succes en rijkdom, maar denkend aan Lucas 14 heeft ook deze stad een heel andere kant: van armoede en daklozen bijvoorbeeld. Juist deze mensen horen welkom te zijn op ons feestmaal. Als dat moment in de tijd voor mij komt, heeft dat iets met hen te maken, namelijk hoe ga ik met hen om en hoe kijk ik naar hen….

Whitney raakt mij vervolgens opnieuw als ze zingt:
“Give me one moment in time
When I’m racing with destiny
Then in that one moment of time
I will feel
I will feel eternity”

Vertalen:
“Geef mij een moment in de tijd
als ik race met het lot
Dan zal ik, op dat moment in de tijd
De eeuwigheid ervaren

Anton van Dijken

Lucas 14: 12-15

Het feestmaal op sabbat

12Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. 13Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.