Dag 27

Bijbeltekst: Lucas 20: 9-19

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” 15 En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.”  

Oh, it’s a mystery to me
We have a greed, with which we have agreed
And you think you have to want more than you need
Until you have it all you won’t be free
Society, you’re a crazy breed
I hope you’re not lonely without me


In de film ‘Into the wild’ gaat de jonge hoofdpersoon Chris McCandless op reis. In plaats van rechten te gaan studeren aan Harvard, verkoopt hij al zijn bezittingen en gaat met een rugzak op weg naar Alaska. Hij is de samenleving, – gericht op prestaties en bezittingen -, helemaal zat en wil terug naar de natuur. Eddie Vedder schreef de prachtige muziek voor deze film, die gebaseerd is op een waargebeurd verhaal.

De wijnbouwers uit het Bijbelverhaal van Jezus zijn ook verblind door hebzucht. De eigenaar is op reis en stuurt, na twee knechten, zijn zoon om de opbrengst van de wijngaard op te halen. De wijnbouwers besluiten hem te doden, want, zo denken ze: dan is de erfenis voor ons. Het loopt anders af.

Een vraag voor deze Veertigdagentijd: hoe staat het met onze eigen hebzucht? Hoe gehecht zijn wij aan geld en bezit? Brengt het vrijheid of is het ook een last?