Dag 28

Bijbeltekst: Johannes 10: 11-21

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.” 

I’m not your lover
I’m not your friend
I am something that you’ll
Never comprehend
No need to worry
No need to cry
I’m your Messiah and you’re
The reason why
‘Cos you
I would die 4 you, yeah
Darlin’, if you want me to you
I would die 4 you
You’re just a sinner I am told
Be your fire when you’re cold
Make you happy when you’re sad
Make you good when you are bad
I’m not a human, I am a dove
I’m your conscience, I am love
All, All I really need
Is to know that you believe


De meeste mensen zullen bij de zanger Prince niet meteen aan religieuze teksten denken, eerder aan uptempo erotische popsongs. En toch blijkt de songtekst van het nummer ‘I would die four you’ duidelijk een religieuze lading te hebben. Prince speelt met religieuze woorden en symbolen: de Messias, de zondaar, het vuur, de duif, de liefde en het geloof. Zijn liefdesverklaring is uiteindelijk: Ik zou voor je sterven. Een echo van de woorden die we lezen in Johannes 10: 14-15. Jezus vergelijkt zichzelf met een herder. En niet een ingehuurde herder, maar één die zijn schapen kent en zijn leven over heeft voor de schapen:

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Op weg naar Pasen is dat het mysterie van het lijden en sterven van Jezus: Het geven van je leven om anderen te verlossen, het ultieme liefdesoffer.

De vraag voor vandaag: Wat heb jij ooit opgeofferd uit liefde voor een ander?