Dag 30

Bijbeltekst: Johannes 11: 1-27

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft” 

When the silence isn’t quiet
And it feels like it’s getting hard to breathe
And I know you feel like dying
But I promise we’ll take the world to its feet
And move mountains
Bring it to its feet
And move mountains
And I’ll rise up
I’ll rise like the day
I’ll rise up
I’ll rise unafraid
I’ll rise up
And I’ll do it a thousand times again

“Rise up’ van Andra Day is een song die je diep van binnen kan raken. Een song over hoe hard het leven kan zijn: hoe je aan de grond kunt zitten, letterlijk en figuurlijk, in een dal van diepe duisternis. De clip bij het nummer maakt ook indruk: een jonge vrouw die zorgt voor haar – eveneens jonge – zwaar gehandicapte man. Samen gaan ze er een dag op uit en maken ze er het beste van.

Als Jezus in Johannes 11:25 zegt: 25 ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven’ gaat het niet alleen over letterlijk sterven, is mijn indruk. Het gaat ook over al die keren dat je in leven een beetje ‘sterft’ omdat je door een woestijn gaat, omdat er verdriet, rouw, stress of woede is, die de energie en levenslust doet wegstromen. Bij Jezus is dan nieuw leven te vinden, Hij doet ons herinneren aan wat eeuwig is: hoop, geloof, liefde, en hij doet ons opstaan. Zo kunnen we samen met Andra Day zingen: ‘I’ll rise up, rise like the day, and I’ll do it a thousand times again!’

De vraag voor vandaag: Wanneer in jouw leven bleek je sterker of krachtiger dan je zelf had gedacht? En wat heeft jou toen geholpen om weer op te staan?