Dag 32

Bijbeltekst: 1 Korintiërs 11: 27-34

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” over de maaltijd van de Heer” 

Wie honger heeft kan beter thuis eten.

Het lijkt een contrast met de boodschap van de evangeliën, of de open houding van Jezus zelfs. Jezus die de juist iedereen bij hem aan tafel uitnodigde. Paulus lijkt juist op de grenzen te gaan zitten. Hij wijst mensen af. Dat is best wel scherp. Blijf maar lekker thuis als je honger hebt. Dat klinkt niet direct heel gastvrij. Maar als het gaat om het vieren van de maaltijd van God, het vieren van het avondmaal, zijn de woorden van Paulus best wel opbouwend scherp. Hij gooit eigenlijk met tafels, zoals Jezus het Tempelplein reinigde en hoe Adele zingt over ‘turning tables’. Want het vieren van de maaltijd van de Heer is iets anders dan het dagelijks aan tafel gaan, het eten omdat je honger hebt.

Het gaat daar juist om het delen, het samen eten en drinken rondom een heilige tafel. Soms moeten zelfs zulke heilige tafels omvergeworpen worden, omdat mensen er vooral voor hun eigen honger komen. Dat is waar het Paulus om gaat. Je komt om te delen, je brengt iets bij dit heilige avondmaal dat God zegent zodat anderen daarvan delen. Wanneer je dan alleen voor je eigen honger komt, zorg je dat er scheve ogen zijn, en dat iedereen weer op zichzelf teruggeworpen wordt.

Dus, wie honger heeft kan beter thuis eten, want aan de tafel van God is verbinding en omzien naar elkaar van wezenlijk belang. En als het avondmaal alleen maar in het teken staat van eigen eer en gevoel, dan is het voor ons misschien ook tijd om met tafels te gaan gooien.

René Coster

1 Korintiërs 11: 27-34

De viering van de maaltijd van de Heer

27Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. 28Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, 29want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. 30Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. 31Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. 32Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst Hij ons terecht, opdat we niet straks samen met de wereld zullen worden veroordeeld. 33Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. 34Wie honger heeft kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.