Dag 39

Bijbeltekst: Jesaja 5

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden” 

Vandaag lezen we uit het Oude Testament. De profeet Jesaja heeft een boodschap voor het volk. Een waarschuwing voor een volk dat zijn eigen weg wil gaan, en niet luistert naar de voorschriften van God. God houdt zich aan zijn woord: Wie leeft volgens mijn regels/wet zal ik zegenen en belonen, wie dat niet doet, zal ik verlaten. En dat is wat hier gebeurd. God verlaat de wijngaard en laat het aan haar lot over. In Jesaja 5 lees je de gevolgen van deze keuze.

Vaak denken wij dat we het beter weten. Natuurlijk hebben we een eigen verantwoordelijkheid gekregen, maar dat hoeft niet door te slaan in het beter weten dan God!  Dan lopen we het risico om de zegen van God mis te lopen.

Gelukkig mogen we weten dat God uiteindelijk liefde is. Als hij ons terecht wijst of straft, is dat altijd met de bedoeling om ons tot inkeer te bewegen.