dag-4

Bijbeltekst: Psalm 63: 1-9

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Uw liefde is meer dan het leven,mijn lippen zingen uw lof.
U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven.” 

You’ve got the love

David heeft het zwaar. De populaire reuzendoder is verwikkeld geraakt in een soort vreemde versie van Jachtseizoen. Hij wordt opgejaagd door Saul, letter team Stuk. In de droge en verlaten woestijn van Juda verlangt de jonge David naar een aanraking van de Heer.

Florence & the machine steekt de armen in de lucht en zingt (het origineel is van Source) met hem mee:


Now and then it seems that life is just too much,
But you’ve got the love I need to see me through.
When food is gone you are my daily meal.
When friends are gone I know my saviour’s love is real,
You know it’s real. ‘Cause you’ve got the love!

Welke omstandigheden doen jou verlangen naar (een ingrijpen van) God?
Neem vandaag de tijd om God te prijzen te midden van je alledaagse beslommeringen, je vragen of misère.


Vertaling

Af en toe lijkt het alsof het leven gewoon te veel is,
Maar je hebt de liefde die ik nodig heb om me er doorheen te helpen.
Als het eten op is, ben jij mijn dagelijkse maaltijd.
Als vrienden weg zijn, weet ik dat de liefde van mijn redder echt is
Je weet dat het echt is. Omdat je de liefde hebt!

Corjan Matsinger

Psalmen 63: 1-9

1Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.

2God, U bent mijn God, U zoek ik, naar U smacht mijn ziel, naar U hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water. 

3In het heiligdom heb ik U gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. 4Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.

5U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. 6Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven.

7Liggend op mijn bed denk ik aan U, wakend in de nacht prevel ik uw naam. 8U bent altijd mijn hulp geweest, ik juich in de schaduw van uw vleugels. 9Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.