Dag 41

Bijbeltekst: Johannes 18: 1-11

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Ik ben het’, zei Jezus. ‘Als je mij zoekt, neem mij maar mee, maar laat de anderen dan weggaan” 

Het lukte Jezus vrienden niet om wakker te blijven. In het donker valt de nacht over het leven van Jezus. Het is zover, Jezus weet dat het moment aangebroken is om alleen verder te gaan. Hij moet zijn vrienden loslaten, dit is zijn weg, zijn route, zijn missie. Geen zwaard van Petrus kan hem hierbij helpen. Jezus kijkt om zich heen, hij ziet zijn vrienden: Petrus, Johannes… Judas. En al die anderen. Wat heeft hij ze lief.

In weerloze overmacht laat Jezus zich door de soldaten meenemen het duister in, alleen.

Welke stappen kunnen er alleen door jou worden gezet, als je dingen wilt veranderen in je leven?