Dag 42

Bijbeltekst: Johannes 18: 33-40

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld” 

‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld’: Jezus werd koning van de Joden genoemd en men nam dat letterlijk. Dat kon alleen maar tot teleurstelling leiden. Hij maakte toch echt duidelijk dat hij een ander type koning was. We willen als mensheid graag mensen op een troon plaatsen, op het schild hijsen, als Verlosser zien, als goeroe of als ideale leider. Ook dat leidt in de praktijk alleen maar tot teleurstellingen: we moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Een popidool kunnen we ook tot koning maken, zoals Elvis, of Johnny Cash. In een aandoenlijke video op het laatst van zijn leven kijkt Johnny Cash terug op zijn leven. En dat is niet fraai.

And you could have it all
My empire of dirt
I will let you down
I will make you hurt
I wear this crown of thorns
Upon my liar’s chair
Full of broken thoughts
I cannot repair

Jij mag alles hebben, mijn rijk van vuil. Ik zal je in de steek laten, ik zal je pijn doen. Ik draag deze doornenkroon op mijn stoel van leugens, vol gebroken gedachten die ik niet kan repareren.

Het ideale rijk is niet in deze wereld. We struikelen allemaal door het leven heen. Dat mag, dat is niet erg. We kunnen elkaar helpen op die tocht door dit leven.