Dag 43

Bijbeltekst: Johannes 19: 1-16

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. ” 

Vandaag is de hoofdrol voor Pilatus. Pilatus is een Romeinse stadhouder in Judea. De Joodse leiders brengen Jezus bij Pilatus, hij zou Jezus moeten veroordelen. Maar Pilatus twijfelt. Hij ondervraagt Jezus, maar hij kan geen enkel bewijs van schuld vinden. Staat hij op het punt Jezus vrij te laten?
Pilatus is behalve rechter ook een gewiekst politicus. Hij voelt aan alles dat hij Jezus niet zomaar kan laten gaan. Dat zou teveel onrust onder het volk geven.
Kiest Pilatus voor zijn eigen oordeel van rechtvaardigheid, of laat hij zijn oor hangen naar de wens van de massa? Gaat hij voor gerechtigheid of voor populariteit?

Dus zeg me
Wie het verste piesen kan
Wie is het mietje, wie de man
Je lokt de baas niet uit de tent
Dus zeg me, wie is een echte vent
En wie loopt weg, wie durft het aan
Om voor een ander op te staan
Die hij niet kent
Wie is een echte vent

Durf jij voor een ander op te staan?
Als het er op aan komt?
Ben jij een echte vent (m/v)?