Dag 44

Bijbeltekst: Johannes 13: 1-10

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ ” 

Ik blijf dit een van de meest ontroerende verhalen uit de Bijbel vinden. Jezus legt zijn bovenkleed af en gaat door de knieën om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Een voor een gaat hij ze af. Ontwapenend, dienstbaar, vol liefde. Dat wordt Petrus allemaal teveel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van zijn Heer. Zoveel liefde voor hem?!

In veel kerken wordt vanavond op witte donderdag met elkaar het avondmaal gevierd. Verwijzend naar de laatste avond dat Jezus met zijn leerlingen samen eet. Maar deze voetwassing is er voor mij onlosmakelijk mee verbonden. In het avondmaal zijn wij allemaal bij de Heer te gast en hij deelt van zijn goedheid, door zichzelf als gastheer aan ons aan te bieden. Zoveel liefde voor ons.

In het lied ‘revolutie van de liefde’ bezingen Stef Bos en Diggie Dex deze vorm van liefde. Liefde waar ieder mens naar zoekt in zijn of haar leven. Liefde waarin jij je helemaal door de ander gekend weet, zonder voorbehoud en zonder tegenprestatie te verwachten. Een lied dat niet alleen die liefde bezingt, maar er ook toe oproept.
Hoe inspireert de voetwassing jou in deze tijd tot een daad van liefde?

Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander
Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden
De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker
Het wordt tijd om de tijd te veranderen.