Dag 9

Bijbeltekst: Johannes 2: 1-12

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

“Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!” 

Van water wijn maken is een prachtig wonder. En dan nog wel de beste wijn, die bewaard is voor het laatst, zoals op de Bruiloft in Kana. Het is symbolisch voor de grootheid van Jezus, volgens Johannes. En ik lees het ook als een verhaal dat het leven en de liefde gevierd mag worden.

Geloven is voor veel mensen van vandaag de dag moeilijk. Gelukkig is er de liefde, waar veel mensen nog wel in kunnen geloven. Het is misschien wel de mooiste kwetsbare illustratie van hoe geloof is. Je kunt het niet vasthouden, maar wel in kwetsbaarheid ervaren. De voormalige punkzanger Nick Cave gelooft niet in een ingrijpende God, zoals hij zingt, of in engelen, maar zijn vrouw wel. Hij gelooft wel in de liefde. Daarover zingt hij voor zijn vrouw in Into my arms:

And I don’t believe in the existence of angels
But looking at you I wonder if that’s true
But if I did I would summon them together
….And to walk, like Christ, in grace and love
And guide you into my arms
Into my arms, O Lord

Als ik zou geloven in engelen zou ik met jou willen lopen als Christus, in genade en liefde en jou in mijn armen leiden, o Heer. God zij dank is er de liefde.