Dag 47

Bijbeltekst: Johannes 20:1-18 Bijbel lezen ” Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’”  De opstanding wordt beschreven vanuit de ogen van mensen. Steeds meer krijgt men zicht op de opgestane Heer. Maar het gaat stapje voor stapje. Na de eerste waarneming, die alleen bevestigt dat het […]

Dag 46

Bijbeltekst: Johannes 19:38-42 Bijbel lezen ” Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen”  Nicodemus en Josef van Arimatea. Zie ze staan, twee mannen zo stil. hand in hand op een begrafenis, van een vriend. Frank Boeijen en Stef Bos verklanken het gevoel van de twee geheime vrienden van Jezus. “Geef een zakdoek, vertel […]

Dag 45

Bijbeltekst: Johannes 19:25-30 Bijbel lezen ” Vrouw, dat is uw zoon”  Goede Vrijdag. Jezus wordt gekruisigd. Verscheidene keren horen we een woord, een schreeuw. In het woord van vandaag koppelt Jezus zijn jonge vriend Johannes en zijn moeder Maria aan elkaar. Ze moeten voor elkaar zorgen. De jonge, onervaren Johannes heeft Maria nodig, en in […]

Dag 44

Bijbeltekst: Johannes 13:21-28 Bijbel lezen ” Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.”  Toen ik dit Bijbelvers las moest ik meteen denken aan “Calm after the Storm” van The Common Linnets. Dat prachtige songfestivalliedje van Ilse DeLange en Waylon in 2014. De tekst van het lied is passend bij Witte Donderdag, maar […]

Dag 43

Bijbeltekst: Johannes 13:16-20 Bijbel lezen “Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.”  Kan ik iets voor je zijn Een soort arm om je heen? Zodat het iets minder schrijnt En je niet zo alleen? Is het grootheidswaanzin – dat […]

Dag 42

Bijbeltekst: Johannes 13: 1-15 Bijbel lezen ‘Ik heb een voorbeeld gegeven, wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ Ik lijd honger, desnoods dorst en kouIk struin de straten af voor dag en dauwEr is niets dat ik niet doe voor jouTot jij mijn liefde voelt Jezus ligt met zijn vrienden aan. Ze […]

Dag 41

Bijbeltekst: Johannes 12: 1-18 Bijbel lezen ‘Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.’ ‘Hoe jij ruikt, is als thuis’, zo begint het refrein van het liedje ‘Adem je in’ van S10. Ze zingt […]

Dag 40

Bijbeltekst: Matteüs 26: 1-13 Bijbel lezen ” Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.”  Wat deed die vrouw toch bij Jezus? Zijn haren wassen met olie? ‘Wat een gek mens, wat een verspilling’. Als het gaat om waardevolle relaties, gaat het niet meer om […]

Dag 39

Bijbeltekst: Openbaring 19: 1-9 Bijbel lezen ” Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja!”  We kennen het Hebreeuwse woord Hallelujah vooral van het lied wat Leonard Cohen schreef en wat op zijn mooist en diepst is gezongen door Jeff Buckley. Het is een liefdeslied met een […]

Dag 38

Bijbeltekst: Openbaring 3: 14-20 Bijbel lezen ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij’. In het afgelopen jaar kreeg Europa te maken met een enorme toename van vluchtelingen. Nederland was totaal […]

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.