Dag 37

Bijbeltekst: Romeinen 12: 9-21 Bijbel lezen ” Overwin het kwade door het goede”  Let Love Rule- Lenny Kravits Overwin het kwade door het goede, zegt Paulus. Als we de eerste verzen lezen dan zijn we blij met zoveel drang naar goedheid. Het is heerlijk om naar te verlangen dat alles zó liefdevol loopt als Paulus […]

Dag 36

Bijbeltekst: Hebreeën 13: 1-8 Bijbel lezen ” Zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. ”  Er spoelen mensen aan – Kiki Schippers 2016 De onbekende schrijver van de brief aan de Hebreeën – met dat woord worden de Joden bedoeld die overal over de wereld waren verspreid, vaak als vluchteling, vaak voor betere […]

Dag 35

Bijbeltekst: Handelingen 2: 43-47 Bijbel lezen ” Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.”  Het lied “We Are The World” (wij zijn de wereld) werd geschreven door supersterren Michael Jackson en Lionel Richie. Het idee achter het lied was om geld in te zamelen om de hongersnood in Afrika te […]

Dag 34

Bijbeltekst: Lucas 7: 36-50 Bijbel lezen ” Daarom zeg Ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. ”  Jezus wordt door iemand uitgenodigd voor een etentje. Maar terwijl ze aan het eten zijn, komt er een vrouw in beeld. Ze is in alles het tegenovergestelde […]

Dag 33

Bijbeltekst: Johannes 11: 1-4, 17-44 Bijbel lezen ” …en er waren veel Joden naar Maria en Marta gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.”  Porcupine Tree – Lazarus Een vrouwenstem, een moeder, die haar zoon vanuit de hemel toespreekt als ware ze nog in leven. Een lied over rouw én hoop. Over […]

Dag 32

Bijbeltekst: 1 Korintiërs 11: 27-34 Bijbel lezen ” over de maaltijd van de Heer”  Wie honger heeft kan beter thuis eten. Het lijkt een contrast met de boodschap van de evangeliën, of de open houding van Jezus zelfs. Jezus die de juist iedereen bij hem aan tafel uitnodigde. Paulus lijkt juist op de grenzen te […]

Dag 31

Bijbeltekst: 1 Korintiërs 11: 17-26 Bijbel lezen ” Zoals u nu samenkomt, kan er geen sprake zijn van de maaltijd van de Heer.”  When you feel my heat, look into my eyesIt’s where my demons hideIt’s where my demons hideDon’t get too close, it’s dark insideIt’s where my demons hideIt’s where my demons hide Wanneer […]

Dag 30

Bijbeltekst: Johannes 6: 52-59 Bijbel lezen ” Wie dit brood eet zal leven tot in eeuwigheid.”  Oasis – Live Forever Dit nummer van Oasis wordt wel eens het officieuze volkslied van Engeland genoemd. Een ode aan de mogelijkheden en de gevoelens van vrijheid die je hebt als je jong bent. De wereld ligt aan je […]

Dag 29

Bijbeltekst: Johannes 6: 41-51 Bijbel lezen ” Ik ben het brood dat leven geeft”  Amsterdam – Flemming In de videoclip van Amsterdam zie je een bijzonder stel eten in een fastfood bar. Ze hebben verkering: een lief en wat onderdanig meisje en een jongen die haar bij zich houdt door zijn negatieve dwingende houding. Blij […]

Dag 28

Bijbeltekst: Johannes 6: 35-40 Bijbel lezen ” Wie tot mij komt zal geen honger hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.”  Geloven is de sprong wagen. Het blijft ingewikkeld, ik geef het maar toe, geloven dat het kruis nodig was om de mensheid te redden. Ik geloof het altijd wat makkelijker […]

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.