Dag 47 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen: Johannes 20:1-18 In het lied ‘Bright ligths’ van HAEVN klinken eigenlijk twee stemmen door elkaar heen. Aan de ene kant gaat het over iemand die het allemaal kwijtgeraakt lijkt te zijn. Er is vermoeidheid en onbegrip als het gaat over de vraag welke kant het uit moet…  

Dag 46 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen: Klaagliederen 3:19-31  Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een tuin, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Soms is het beter te zwijgen. Daarom past juist op Stille Zaterdag het slotstuk uit Jesus Christ Superstar…

Dag 45 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen: Psalm 22:1-11,30-32  Goede Vrijdag en Froukje met het nummer ‘Als ik God was’. Een vreemde combinatie op het eerste gezicht. Is dit niet de dag van de kruisiging van Jezus, waar Hij de totale verlatenheid van dichtbij meemaakt? En botst dat niet met het uptempo ritme van Als ik God was?…

Dag 44 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen:Marcus 14:17-26 Het lied Verraders komt uit de periode waarin Henk Westbroek en Henk Temming nieuw leven hadden geblazen in Het Goede Doel. Een Nederlandstalige band die heel populair was in de jaren ’80 toen ik tiener was…

Dag 43 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen: Johannes 13:1-15   Ik voel me inmiddels veel beter; de zenuwontsteking in mijn gezicht bepaald niet meer mijn dagelijks ritme en er zijn steeds meer momenten dat de zenuwprikkels mij niet meer plagen. Ik luister vandaag naar “Get on Your Feet” van de Cubaans/Amerikaanse singer/songwriter Gloria Estefan; een vrouw met een bijzonder levensverhaal…

Dag 42 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen: Marcus 14: 1-11 Langzaam komen we dichterbij het lijden en sterven van Jezus. En Jezus zelf… Hij lijkt te weten wat er gebeuren gaat. Hij weet dat het moment van loslaten dichterbij is dan ooit…

Dag 41 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen: Psalm 118:19-29 Gisteren was het Palmzondag – een feestelijke dag. Enthousiast werd Jezus als koning de stad binnengebracht en toegejuicht. Maar vandaag is het maandag. En wij weten dat met deze maandag de laatste week begint, de Stille Week…

Dag 40 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen: Marcus 11:1-11  Het staat me nog helder voor de Geest. Ik woonde al een paar jaar in Warschau en daar kwam toen de Poolse Paus in zijn vaderland op bezoek. En iedereen wilde er bij zijn. Het was een enorme drukte in de stad en mensen vroegen of ze er langs mochten want…

Dag 39 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen: Mattheus 16:13-23 De meest spannende vraag van Jezus vind ik deze: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’. Zo, daar ga je…

Dag 38 – 40 Dagen Heilige Herrie

Lezen: Lucas 7: 11-17 Als dat toch eens zou kunnen: je gestorven geliefde terugroepen uit de dood! Hoeveel mensen zouden dat niet willen?…

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.