Top2000-kerkdienst en Heilige Herrie organiseren

Jongerenversie
40 dagen Heilige Herrie

In 2024 hebben we speciaal voor docenten en jongerenwerkers een speciale jongerenversie gemaakt van de 40 Dagen Heilige Herrie. Elke maandag, woensdag en vrijdag ontvang je via Whatsapp een korte overdenking, een popnummer en een prangende vraag.

Welke ontdekkingen doe jij door de crossovers tussen de eeuwenoude teksten en de popmuziek?

Jongerenversie 40 Dagen Heilige herrie afgelopen periode is Corjan Matsinger samen met een aantal jongeren en jongerenwerkers aan de slag gegaan om een speciale jongerenversie te maken voor docenten en jongerenwerkers. Natuurlijk zijn deze overdenkingen ook mooi voor de jongeren zelf en hun ouders om in gesprek te gaan en te ervaren.

 

Elke maandag, woensdag en vrijdag ontvang je een berichtje via de Whatsapp en kun je de overdenking lezen.

40 Dagen Heilige Herrie

Is een samenwerking tussen

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.